TYÖMAALLE

LYÖNTILEVY

Emeca-lyöntilevy parantaa paalutustyön laatua, yksinkertaistaa jatkopaalujen lyömistä ja suojaa jatkoksen lukituselimiä. Lyöntilevy kiinnitetään jatkokseen irtoamisen estävällä lukitussokalla. Lyöntilevyä on saatavilla AlSi- ja Nylon-materiaalivaihtoehtoina.

LUKITUSTAPIT

Osapaalut liitetään toisiinsa lyömällä lukitustapit jatkoksen lukkoihin. Näin aikaansaadaan yksinkertainen ja nopeasti lukittava liitos, joka siirtää luotettavasti kaikki normaalivoimat ja momenttikuormat osapaalulta toiselle. Lyötäessä tulee käyttää asianmukaisia suojavarusteita ja varoa vaurioittamasta paalua.

Vaihtoehtoisesti lukitustapit voidaan puristaa paikoilleen käyttämällä Emecan valmistamaa lukitustappipuristinta.