PÅ BYGGNADSPLATSEN

SLAGPLATTA

Användning av Emeca-slagplatta förbättrar pålningsarbetets kvalitet, gör slagningen av skarvpålar enklare och skyddar låselement vid skarven. Slagplattan fästs med en låssprint som förhindrar slagplattan från att lossna. Slagplattan finns av två olika material,  AlSi- eller Nylon-material.

LÅSPINNAR

På den arbetsplats där pålningen utförs skarvas pålsektionerna genom att slå en låspinne i skarvens lås. Detta åstadkommer en enkel och snabbt låsbar skarv som tillförlitligt överför alla normalkrafter och momentkrafter från en pålsektion till en annan. När du hamrar låsspinnar är det viktigt att bära korrekt skyddsutrustning och var försiktig så att du inte skadar högen.

Alternativt kan låspinnarna pressas in med ett pressverktyg för låspinnar som tillverkas av Emeca.