KVALITET OCH OMGIVNING

KVALITET

Vi tillverkar våra produkter i vår hög  automatiserade, moderna fabrik under noggrann intern kvalitetskontroll. En väsentlig del av kvalitetskontrollen utgör de dagliga dragproverna av svetsfogarna med kalibrerade precisionsmätapparaterna. Dessutom har Emeca ett fortlöpande kontrakt på kvalitetskontroll med Eurofins Expert Services.

De produkter som har levererats till kunderna och de material som har använts för komponenterna kan vid behov spåras med hjälp av den satsspecifika numreringen.

Vi genomför svetsarbetena i enlighet med kraven i standarden EN ISO 17760-1. Vi har valt råmaterialleverantörerna noggrant och vi tillverkar våra produkter av högklassiga stålarter med materialcertifikat.

Det är bevisat att Emeca-produkterna är av finländsk toppkvalitet!

OMGIVNING

I produktutvecklingen strävar vi, vid sidan om att hitta nya tekniska lösningar, efter att spara t.ex. energi och råmaterial. Vi varken lackerar våra produkter eller använder miljöfarliga kemikalier. Det bildas inget riskavfall vid tillverkningen, materialförlusten har minimerats och det eventuella spillet återanvänds.
Den Eco-Pack-förpackning som vi har utvecklat sparar förpackningsmaterial märkbart.

År 2009 beviljades Emeca Oy hedersomnämnandet Inno Finland, vars huvudsakliga kriterium var just effektiviteten vid förbrukningen av material och energi.