INGENJÖRSKONST

PLANERING OCH TEKNISKT STÖD

Vid sidan av tillverkningen av produkterna, erbjuder vi våra kunder planeringssamarbete och tekniskt stöd. Under åren har vi tillsammans med våra kunder förverkligat märkbara förnyelser i våra produkter och vår produktion. Vi idkar ingalunda vårt kontinuerliga och aktiva produktutvecklingsarbete ensamma utan i nära samarbete med våra kunder. Också vårt tekniska stöd står alltid till våra kunders förfogande.

– Petri Koivunen, Emeca Oy

SKRÄDDARSY

Emecas främsta styrka är förmågan och viljan att anpassa sig till kundernas utmaningar. Förutom produkter av standardlängd planerar och tillverkar Emeca också i detalj skräddarsydda produkter enligt sina kunders behov. Under åren har Emeca professionellt tillverkat de mest olika produkter för en massa olika specialapplikationer i såväl stora som små satser. Emecas produkter i standardlängd kan anpassas enligt kundernas behov när det gäller mått och komponenter. Dessutom kan Emeca i samarbete med kunden planera och tillverka produkter av helt ny typ enligt utgångsvärden som kunden har tagit fram.