I PÅLFABRIKEN

GJUTVERKTYG

I och med att vi grundligt har satt oss in i pålningsprocessen, har vi kunnat utveckla innovativa verktyg både för gjutningen och för pålningen. De högklassiga pålarna tillverkas med Emeca- gjutverktyg.
För pålfabrikernas behov har vi utvecklat ett gjutverktyg för pålskarv som fästar skarven i rakt och vinkelrätt läge i förhållande till pålens längdaxel. Som resultat av vårt utvecklingsarbete har det också tagits fram ett gjutverktyg för bergskon som styr bergskon parallellt med pålens axel samt ett gjutverktyg för slaghuvudet som säkerställer att påländan blir rakt och formas rätt.
Vi är alltid beredda att skräddarsy nya typer av gjutverktyg för varje enskild kunds behov.

GJUTFORMAL FÖR PÅLAR

Emeca har planerat många typer av gjutformar för pålar och tagit del i planeringen av många fullständiga pålfabriker. Vid behov erbjuder vi nyckelfärdiga pålformar som har planerats och tillverkats för kundens behov.
Våra anställdas specialkunnande, som uppdateras kontinuerligt, och vår över tjugo år långa erfarenhet står alltid er till förfogande.