PAALUJATKOKSET

PAALUJATKOKSET

Vankkaa ja helposti asennettavaa paalujatkosta tarvitaan kohteissa, joissa vaadittavan pituista teräsbetonipaalua ei voida valaa tai kuljettaa yksimittaisena. Emeca-paalujatkokset siirtävät kaiken paalulle aiheutuvan kuorman osapaalulta toiselle heikentämättä paalun kapasiteettia.

Emeca-paalujatkoksia voi käyttää kaikissa betonipaaluissa. Paalujatkoksen käyttö työmaalla onnistuu nopeasti ja tehokkaasti. Suunnittelemme ja valmistamme paalujatkokset tarkasti voimassaolevien standardien ja määräysten mukaan. Emeca-paalujatkokset on testattu SFS-EN 12794 -standardin luokan A mukaisesti.