Emeca Oy
Hiljasentie 28C
FI-27710 Köyliö
Finland
tel. +358443006783
förnamn.efternamn (a) emeca.fi

Nyheter

suomeksiin Englishpå svenska

Plansko

Pålar som är avsedda för mjuk grund kan under gjutning på pålfabrik utrustas med en plansko.  En plansko förhindrar pålens nedre ända från att brista under slagningen. Tack vare Maakarki emecaEmeca-planskons öppna konstruktion, bildas det inga luftfickor under gjutningen.
I första hand lönar det sig att utrusta pålen med en Emeca-bergsko. Om jordmånen på arbetsplatsen visar sig att vara hårdare än vad man har förutsett, kan man montera monterbara bergskon på planskopålen.


Sprickring

Emeca-sprickring förstärker pålens slagända mot påkänningar som Tukivanne emeca
förorsakas av slagningen.
Emeca-sprickringen monteras i pålen vid gjutningen ca. 10 mm nedåt från kantfasen i pålen. 


Slagplatta

Användning av Emeca-slagplatta förbättrar pålningsarbetets kvalitet, gör slagningen av Lyontilevy emecaskarvpålar enklare och skyddar låselement vid skarven. Slagplattan fästs med en låssprint som förhindrar slagplattan från att lossna. Slagplattan finns av två olika material,  AlSi- eller Nylon-material.


Gjutverktyg

I och med att vi grundligt har satt oss in i pålningsprocessen, har vi kunnat utveckla innovativa verktyg både för gjutningen och för pålningen. De högklassiga pålarna tillverkas med Emeca- gjutverktyg.
För pålfabrikernas behov har vi utvecklat ett gjutverktyg för pålskarv som fästar skarven i rakt och vinkelrätt läge i förhållande till pålens längdaxel. Som resultat av vårt utvecklingsarbete har det också tagits fram ett gjutverktyg för bergskon som styr bergskon parallellt med pålens axel samt ett gjutverktyg för slaghuvudet som säkerställer att påländan blir rakt och formas rätt.
Vi är alltid beredda att skräddarsy nya typer av gjutverktyg för varje enskild kunds behov.


Gjutformar för pålar

Emeca har planerat många typer av gjutformar för pålar och tagit del i planeringen av många fullständiga pålfabriker. Vid behov erbjuder vi nyckelfärdiga pålformar som har planerats och tillverkats för kundens behov.
Våra anställdas specialkunnande, som uppdateras kontinuerligt, och vår över tjugo år långa erfarenhet står alltid er till förfogande.