Emeca Oy
Hiljasentie 28C
FI-27710 Köyliö
Finland
tel. +358443006783
förnamn.efternamn (a) emeca.fi

Nyheter

suomeksiin Englishpå svenska

PLANERING OCH TEKNISKT STÖD

Vid sidan av tillverkningen av produkterna, erbjuder vi våra kunder planeringssamarbete och tekniskt stöd. Under åren har vi tillsammans med våra kunder förverkligat märkbara förnyelser i våra produkter och vår produktion. Vi idkar ingalunda vårt kontinuerliga och aktiva produktutvecklingsarbete ensamma utan i nära samarbete med våra kunder. Också vårt tekniska stöd står alltid till våra kunders förfogande.