Emeca Oy
Hiljasentie 28C
FI-27710 Köyliö
Finland
tel. +358443006783
förnamn.efternamn (a) emeca.fi

Nyheter

suomeksiin Englishpå svenska

Produktion - Vi värdesätter kunnande

I första hand satsar vi på människan. Emecas produkter och produktionslinjer har planerats och utarbetats av våra högutbildade anställda. Vår produktionsprocess präglas av hög automatiseringsgrad, som är utan like i branschen. Den överlägsna effektiviteten av produktionsprocessen, de anställdas topprestationer och samhörighet är våra konkurrensfördelar som även våra kunder kan dra nytta av.